Cattery Of Jekima

 

De Leeftijd van een kat

 

Een jaar in het leven van een kat zou gelijkstaan aan zeven mensenjaren. Nochtans is deze theorie niet helemaal juist. Ondertussen bestaat er een nieuwe en verbeterde schaal om de leeftijd van een kat te schatten.

 

Leeftijd kat

 

Het is nog altijd mogelijk om de leeftijd van een kat met die van een mens te vergelijken. Tegenwoordig wordt er echter van uitgegaan dat de eerste twee jaar van een kattenleven gelijk staan aan 24 jaren van een mensenleven. Dit is logisch als je bedenkt dat een kat van nog geen jaar oud al een nestje jongen kan krijgen (een kind van zeven jaar kan dit immers nog niet). Wanneer de kat een oudere leeftijd heeft bereikt, staat elk kattenjaar gelijk aan vier mensenjaren. Hoe ouder de kat wordt, hoe groter deze schaal. Na verloop van tijd zal een kattenjaar dus gelijkstaan aan vijf mensenjaren.

 

Levensduur

 

De algemene levensduur van een huiskat is 14 jaar. Mits een goede voeding en verzorging (en geen ongelukken) kan die leeftijd gemakkelijk oplopen tot twintig jaar en ouder. Binnen katten leven vaak langer dan buiten katten omdat ze niet worden blootgesteld aan ongelukken, roofdieren en ziektes. Het record van de langstlevende kat is 36 jaar.

 

Katten leeftijd tabel

 

In de onderstaande tabel zetten we de katten leeftijd tegenover de mensenleeftijd:

 

 

 

Kat               Mens         Kat        Mens        Kat         Mens

 

3 maanden     5 jaar         7 jaar      44 jaar      15 jaar    76 jaar

 

6 maanden    10 jaar        8 jaar       48 jaar      16 jaar    80 jaar

 

1 jaar           15 jaar        9 jaar      52 jaar      17 jaar    85 jaar

 

2 jaar           24 jaar      10 jaar      56 jaar      18 jaar    90 jaar

 

3 jaar           28 jaar      11 jaar      60 jaar      19 jaar     95 jaar

 

4 jaar           32 jaar      12 jaar      64 jaar      20 jaar   100 jaar

 

5 jaar           36 jaar      13 jaar      68 jaar      21 jaar   105 jaar

 

6 jaar           40 jaar      14 jaar      72 jaar      22 jaar   110 ......